Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Κάρτες για την Εσθονία

Δημιουργήσαμε κάρτες να στείλουμε στο σχολειό της Εσθονίας με το οποίο συνεργαζόμαστε, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού  προγράμματος  comenius : "Having culture as a kite we travel european sky". Κάθε τάξη που συμμετέχει στο πρόγραμμα ανέλαβε μία χώρα-σχολείο, για να στείλει χριστουγεννιάτικες κάρτες. Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά συνεργασίας με σχολεία από την Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία, Ιταλία και Κύπρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου